Poli-Farbe soklová omietka Zväčšenie

Poli-Farbe soklová omietka

Vopred namiešaná omietka obsahujúca farebné kamenné drtivo a disperzné pojivo.

Na aplikáciu cementových, betónových, umelokamenných povrchov a povrchov omietnutých farebným minerálnym drtivom.

Aplikácia: nerezovým oceľovým hladítkom

Doba schnutia: cca. 24 hodín pri 20 °C

Riedenie: nie je potrebné

Spotreba materiálu: v prípade hladkého povrchu cca. 4 kg/m² Výdatnosť: cca. 3,7 m²/vedro

Balenie: 15 kg-ové plastové vedro