Podhľad  Dekor 62 hr.8mm /m2 Zväčšenie

Podhľad Dekor 62 hr. 8mm /m2

K obloženiu stien a stropov v interiéri stavieb.
Zlepšuje tepelnú izoláciu, zakrýva trhliny a nerovnosti stien a stropov.
Pretierateľné vodou riediteľnými farbami.
Rýchla a jednoduchá montáž.
Výrobok neobsahuje škodlivé látky.
Pri stanovenom účele využitia výrobku neboli zistené škodlivé účinky voči zdraviu a životnému prostrediu.

Výška: 495 mm
Šírka:  495 mm

Hrúbka: 8 mm

MATERIÁL: polystyrén

Cena za m2

Prevziať